Informatie voor vaders

Wanner je niet getrouwd bent, ben je als biologische vader niet automatisch de officiële vader van het kind. Je zult je kind moeten erkennen. De erkenning van je kind regel je bij de gemeente waar je woont. Je kunt dit het beste vroeg in de zwangerschap doen.

Hoe werkt erkenning?

Om een kind te kunnen erkennen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je mag niet met een andere vrouw getrouwd zijn
  • Je moet schriftelijke toestemming hebben van de moeder en als het jullie eerste kind is dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
  • Je moet minimaal 16 jaar zijn
  • Je moet persoonlijk naar de burgerlijke stand, iemand anders kan dit dus niet voor jou regelen
  • Het te erkennen kind mag niet geboren zijn terwijl de moeder met een ander gehuwd is
  • Zowel de vader als de moeder moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen bij de burgerlijke stand