Je mag, tenzij het medisch verantwoord is, zelf kiezen waar je gaat bevallen. Voor een goed verloop van de bevalling, is het belangrijk dat je een omgeving kiest waar je prettig bij voelt. Je kan thuis, in het ziekenhuis of in het geboortehotel bevallen.

Het is een misverstand dat bevallen in het ziekenhuis veiliger is, als dat zo zou zijn dan zou thuis bevallen in Nederland niet zijn toegestaan. De verloskundigen selecteren zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de bevalling de groep waarvan ze het niet verantwoorden dat zij thuis zouden bevallen.

Bij een poliklinische bevalling gaat men meestal pas bij een wat gevorderde ontsluiting naar het ziekenhuis. Wat betreft de kosten is het raadzaam om vooraf bij de verzekering te informeren naar de eigen bijdrage. Mocht er zich voor of tijdens de bevalling een situatie voordoen waardoor de verloskundige het niet verantwoordt vindt dat je thuis of onder leiding van de verloskundige in het ziekenhuis gaat bevallen, dan vervalt als vanzelfsprekend de eigen bijdrage en wordt alles vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Als je voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis kiest, dan zullen wij daarbij aanwezig zijn mits er geen sprake is van een medische bevalling. Er wordt samengewerkt met de volgende ziekenhuizen: Ikazia, Maasstad, Franciscus en het Van Weel Bethesda ziekenhuis.
Alleen medische bevallingen zullen plaats vinden in het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Wij doen daar geen eerstelijns bevallingen in verband met de afstand.