Geboorte aangifte verplicht?

Aangifte na de geboorte is het melden aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat een kind geboren is. Hiervan wordt een geboorteakte opgemaakt. Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar de geboorte heeft plaats gevonden.

Geboren in het ziekenhuis

Als het kind in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorte aangifte dus gedaan worden in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is. Het aangeven van een geboorte is gratis. De geboorte aangifte moet gedaan worden binnen drie werkdagen.

Wat moet je meenemen?

Bij de aangifte moet je identiteitspapieren meenemen en eventueel het trouwboekje of het bewijs van ´het erkennen van de ongeboren vrucht´.
Denk ook nog even aan het aanmelden van je baby bij de huisarts en de zorgverzekeraar.